Aviso Legal

www.cquintin.com webguneko jabetza intelektualeko eskubideak eta han bildutako eduki guztiak Curvados Quintin, SLrenak dira (B95376240 IFZ du, eta  Merkataritza- Erregistroan inskribatuta dago, Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 458, folio 14, hoja BI 43298, inscripción 1.). Webgune honetan, bilduta dauden testuek, araudiak eta, oro har, beste edozein informaziok izaera informatiboa besterik ez du; beraz, iradokitzen dugu dagozkien iturrietan egiaztatzea datuak indarrean daudela eta zehatzak direla.

Curvados Quintin, SLk beretzat gordetzen du webgunean aldaketak egiteko eskubidea, webguneko edukiak edo diseinua eguneratu, zuzendu, aldatu, gehitu edo kentzeko.

Curvados Quintin, SLk ez ditu honako hauek bermatzen: webgunera sartzeko errorerik ez egotea, edukietan akatsik ez izatea, webgunea behar bezala eguneratuta egotea; hala ere, behar diren ahaleginak egingo ditu, horrelakorik ez gertatzeko eta, hala dagokionean, akatsak zuzentzeko eta webguneak eguneratzeko.

Webgunera sartzeko nahiz han bildutako informazioa erabiltzeko ardura erabiltzailearena soilik izango da. Curvados Quintin, SLk ez du bere gain hartuko inolako ondorio, gaitz edo okerrik, baldin eta informazioa eskuratzeagatik edo erabiltzeagatik sortzen bada, salbu eta enpresak bere eskumenak hertsiki egikaritzeagatik bete beharreko lege-xedapenak aplikatzetik sortutako jardueren kasuan.

Teléfono
Mapa